Dokumenty

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Chcąc przystąpić do SEDNO zapoznaj się z naszym Manifestem, Statutem oraz uchwałami Zarządu, wypełnij Deklarację Członkowską i wyślij jej skan na adres e-mail stowarzyszenie.sedno@gmail.com

Uchwała nr 3/7 maja 2018 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Europejska Demokracja - Nadzieja i Otwartość o wysokości minimalnej składki członkowskiej.

MANIFEST STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA DEMOKRACJA - NADZIEJA I OTWARTOŚĆ

Dokument określa, co nas niepokoi i z czym się nie zgadzamy w obecnej rzeczywistości politycznej naszej Ojczyzny. Nie ograniczamy się w nim jednak tylko do oceny teraźniejszości, ale prezentujemy także naszą wizję przyszłej Polski i nasze oczekiwania. Potwierdzamy również naszą otwartość i gotowość do współpracy z innymi środowiskami i organizacjami prodemokratycznymi.

STATUT STOWARZYSZENIA

Jesteśmy Stowarzyszaniem zarejestrowanym w KRS. Zapoznaj się z naszym Statutem, w którym prezentujemy nasze cele i środki służące ich realizacji. Pokazuje on także strukturę, władze i mechanizmy funkcjonowania Stowarzyszenia SEDNO. Każdy znajdzie swoje miejsce w naszym przyjaznym kolektywie i obszar, w który będzie mógł realizować swoje zamierzenia. Stawiamy na inicjatywę, samodzielność, stosując turkusowe zasady kierowania i współpracy. 

Please reload