Dziennik SEDNO

19 listopada 2019 roku na wniosek Zarządu, Sąd Okręgowy Warszawa Praga zarejestrował czasopismo pod tytułem „Dziennik SEDNO”, który został wpisany do sądowego rejestru prasy pod pozycją Pr 4483. Wydawcą „Dziennika” jest Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO). Ambicją zespołu redakcyjnego jest publikowanie treści o charakterze politycznym, ekonomicznym i społecznym. Najważniejsze miejsce zajmują kwestie dotyczące podstaw ustrojowych Polski i jej życia politycznego, jako demokratycznego państwa prawnego, szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa, kwestie pozycji i roli Polski we wspólnotach: europejskiej i euroatlantyckiej, a także problematyka społeczeństwa obywatelskiego, w tym ruchów i organizacji obywatelskich. W „Dzienniku SEDNO” publikować może każdy, kto zgadza się z jego linią programową, wynikającą przede wszystkim z Manifestu i Statutu Stowarzyszenia.

Generalne zasady naszej polityki redakcyjnej znajdują się w każdej z zamieszczanych w „Dzienniku” publikacji i brzmią następująco:

Redakcja „Dziennika SEDNO”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość stara się nie ingerować w przekazywane do publikacji materiały. W wyjątkowych przypadkach dokonujemy ich skrótów. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji i korekty, dodawania tytułu, śródtytułów i dokonywania podkreśleń. Prosimy uprzejmie autorów przekazywanych nam materiałów o dbałość o język i formę.

 

Nie zamieszczamy na naszej stronie materiałów niezgodnych z linią programową Stowarzyszenia określoną w jego Statucie. Nie publikujemy treści, w których stosowany jest język wykluczenia i mowa nienawiści bez względu na to, kogo one dotyczą. Nie publikujemy także materiałów, których celem jest szerzenie ksenofobii, homofobii, rasizmu albo propagowanie nacjonalizmu lub faszyzmu, w każdej ich formie.

Zespół redakcyjny

Tadeusz Korablin – redaktor naczelny

Elżbieta Józefowicz – redaktor

Hanna Korablin – redaktor

Jerzy Prokuratorski – redaktor