Skwer Wolności

Portal Skwer Wolności zbiera i publikuje zaproszenia na wydarzenia opozycyjne z całego kraju oraz relacje z tych wydarzeń. Współpracuje z dużymi i małymi ruchami, takimi jak: Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Obywatele Solidarnie w Akcji, Komitet Obrony Demokracji, ODnowa, Protest Kobiet, Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, Femini/Berlin, Tama, Czarne Szmaty, Czarny Protest, Śląskie Perły, Radomianie dla Demokracji, Wolne Miasto Płock, Wolna Praga.

Deklaracja Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest obywatelską inicjatywą, której celem jest udział w publicznej debacie na temat Rzeczpospolitej. Powołaliśmy je do życia, ponieważ chcemy, by Polska była państwem aktywnych obywateli, którzy, mając zagwarantowane indywidualne wolności, czują się współodpowiedzialni za stan Rzeczpospolitej, współpracują ze sobą i są ze sobą solidarni.

Obserwatorium Wyborcze

Obserwatorium Wyborcze ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa (w tym mediów publicznych) czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych. Metody pracy Obserwatorium w dużym stopniu opierają się na metodologii międzynarodowej obserwacji wyborów, jaką wypracowało w ciągu wielu lat Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE ODIHR).

Stowarzyszenie Demokracja OdNowa

Program działania Stowarzyszenia DON to przywrócić sens demokracji i uniezależnić władzę ustawodawczą od wykonawczej. Będzie to zrealizowane przez stworzenie systemu informatycznego, który umożliwi bieżącą kontrolę posłów i wywieranie na nich presji społecznej. Presja społeczeństwa, skierowana przy pomocy systemu informatycznego bezpośrednio na konkretnych posłów i oceniająca ich konkretne działania, będzie miała olbrzymie oddziaływanie psychologiczne. Kontrola społeczna realizowana byłaby jak referenda na każdy kluczowy temat. Oceniałaby zajmowane stanowisko każdego posła oddzielnie. System informatyczny umożliwiałby działanie o każdej porze, w każdym momencie, a nie raz na 4 lata.

Please reload